Spotkanie opłatkowe w Warszawie

Tradycyjnie spotykamy się pod koniec roku na spotkaniach opłatkowych. W całej Polsce w swoich środowiskach spotykają się Seniorzy. Na wiele spotkań otrzymujemy zaproszenia. W czwartek w Warszawie miałem przyjemność łamać się opłatkiem z Przyjaciółmi z ZR PZERiI z Białołęki.

Współpracujemy już ze sobą 5 lat. Przy stole Wigilijnym jesteśmy Rodziną. Dziękuję pani przewodniczącej Helenie Szczęch za zaproszenie i cudowną atmosferę spotkania. Również Danusi Błaszczyk z Zarządu Okręgowego Warszawa za dotychczasowa współpracę. Posłowi na Sejm RP panu Michałowi Szczerbie dziękuję za interesującą wymianę zdań o sytuacji w Polsce i rozmowy o sprawach Seniorów.
Krzysztof Rutkowski