Spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją

Dziś na zaproszenie prof. Stanisława Niciei gościłem w Jego magicznej rezydencji - Niciejówce w Pępicach. Z największym w Polsce znawcą i propagatorem historii Kresów Wschodnich odbyłem bardzo interesującą i inspirującą rozmowę.

Działalność naszego Biura w propagowaniu historii Kresów poprzez organizację wyjazdów do Truskawca spotkała się z uznaniem Autora wielotomowej publikacji "Kresowa Atlantyda". Zaprosiłem Pana Profesora na cykl wykładów pt. " Mitologia Uzdrowisk Kresowych". Wykłady dedykuję naszym stałym Klientom. Pierwsze odbędą się 24 września we Wrocławiu i 14 października w Poznaniu. Na zakończenie zostałem przez Gospodarza obdarowany książką z piękną i cenną dedykacją.

Krzysztof Rutkowski