Komunikat dla klientów i partnerów biznesowych – ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA, a koronawirus

W trosce o naszych klientów i w związku z doniesieniami na temat rosnącej liczby zakażeń wirusem CoVID-19 z rodziny koronawirusów na całym świecie pragniemy uspokoić, że klienci posiadający ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA są objęci ochroną ubezpieczeniową. Klienci, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie koronawirusem będą podlegać takiej samej ochronie jak w przypadku innych chorób.


SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów, którzy w trakcie podróży znajdują się w kraju, który ogłosił stan epidemii lub pandemii.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której do zakażenia ubezpieczonego doszło na terenie, na którym ogłoszony został stan pandemii lub epidemii, przed dniem rozpoczęcia podróży zagranicznej.

W przypadku zaobserwowania objawów takich jak wysoka temperatura, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem i bóle mięśniowe, prosimy o pilny kontakt z Centralą Alarmową SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26 Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75 SMS: +48 661 000 888

Jednocześnie przypominamy, że bieżące informacje na temat koronawirusa (rozprzestrzeniania się choroby, a także działań profilaktycznych) znajdują się na stronach WHO oraz Ministerstwa Zdrowia.

Zachęcamy do odwiedzania tych stron.

 

Adam Malinowski
Wiceprezes Zarządu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Oryginalny dokument znajduje się pod linkiem: koronawirus-komunikat-signal-iduna-28.02.2020

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Nieczytelne? Załaduj ponownie. captcha txt