Janusz Bomanowski

Uczę języka polskiego jako obcego w kraju i poza jego granicami.

Zajmuję się też kulturą polską oraz sprawami Polaków, którzy mieszkają poza obecnymi granicami.
Posługuję się językiem rosyjskim i angielskim.