Marzena Cześnin

Jestem nauczycielką z 30-letnim stażem. Od 15 lat pracuję na koloniach letnich jako wychowawca, a od 3 również jako kierownik wypoczynku letniego. Rok 2013 był moim debiutem w Gold Tourze. Jestem osobą kreatywną, latwo nawiązującą kontakty, dobrą organizatorką i lubiącą to, co robię. Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi największą satysfakcję.