Małgorzata Pustowar

Jestem nauczycielem matematyki z długoletnim stażem. Jako wychowawca dzieci i młodzieży wyjeżdżałam na kolonie - harcerskie, organizowane przez zakład pracy. Z Gold Tour-em współpracuję od kilku lat. Początkowo jako wychowawca na koloniach, zimowiskach. Od 2008 roku jako kierownik tych form wypoczynku. Staram się, żeby wypoczynek moich podopiecznych był atrakcyjny i bezpieczny.