Andrzej Jurasz

Przewodnik sudecki od 2007 roku. Uwielbia poruszać się po świecie. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku turystyka międzynarodowa. Miłośnik turystyki rowerowej (wycieczki rowerowe do Czech, na Słowację, Węgry i do Niemiec). Członek zarządu oddziału PTTK Ziemi Ząbkowickiej, pilot wycieczek oraz wychowawca kolonijny. Patriota lokalny, wielbiący historię Śląska, związany z jednym z ząbkowickich tygodników.

Z Biurem Turystyki Rodzinnej Gold Tour związany od 2011 roku.