Henryk Zug

Ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w ramach specjalizacji z geografii turyzmu napisał pracę magisterską pt. „Piesze pielgrzymki do Częstochowy”. Pracując jako nauczyciel geografii zorganizował dziesiątki wycieczek, obozów wędrownych i innych imprez krajoznawczo-turystycznych. W pracy nauczycielskiej, a obecnie jako pilot, świadomy starej prawdy „ ...cudze chwalicie, swego nie znacie ...”, propaguje idee krajoznawcze. Dobrze zna wszystkie regiony Polski, a szczególnie „małą Ojczyznę” (Śląsk, w tym Opolskie, gwara śląska). Jest autorem przewodników i map turystycznych. Dobrze włada językiem rosyjskim i niemieckim, doskonali angielski, uczy się włoskiego. W pracy pilota specjalizuje się w oprowadzaniu grup pielgrzymkowych, zarówno w kraju, jak i za granicą (Włochy, Medjugorie). Ma wesołe usposobienie, jest życzliwy, stara się jak najwięcej ze swojej wiedzy przekazać turystom.