Grażyna Sowicz

Okazja, by człowiek dokonał rzeczy wielkich, nie trafia się często. Natomiast można drugiemu człowiekowi na każdym kroku sprawiać małe radości. Wystarczy przyjacielskie pozdrowienie, które jak promyk słońca może rozjaśnić samotność i smutek życia.

CARL HILTY

Jestem emerytowaną nauczycielką. Pracowałam w Szkole Podstawowej jako nauczyciel, a przez ostatnich 10 lat na stanowisku dyrektora. Bardzo kochałam swoją pracę i starałam się wykonywać ją rzetelnie. Ta cecha pozostała mi na zawsze. Cechuje mnie odpowiedzialność i sumienność. Moje doświadczenie zawodowe nauczyło mnie umiejętności dobrej organizacji pracy w zespole. Jestem samodzielna w działaniu i mam cechy przywódcze. Łatwo nawiązuję kontakty z dziećmi oraz dorosłymi. Posiadam uprawnienia kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Po przejściu na wcześniejszą emeryturę cieszę się z życia, ponieważ wciąż świeci jakieś światełko. Nie szukam cierni, chwytam małe radości. Największą dla mnie radością jest moja kochana rodzina (szczególnie dwie małe wnuczki) oraz podróże z Biurem Turystyki Rodzinnej GOLDTOUR w Prudniku, z którym związana jestem od trzech lat. Byłam kierownikiem kolonii oraz rezydentem turnusów wypoczynkowych. Z każdej podróży czerpię nowe doświadczenia, a spotkani życzliwi ludzie czynią moje oblicze serdecznym.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Nieczytelne? Załaduj ponownie. captcha txt