RODO oraz Polityka prywatności

RODO

Klauzula Informacyjna dla klientów Biura Podróży GOLD TOUR sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku 48-200 przy ulicy Batorego 12 A

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych Klientów Biura Podróży GOLD TOUR sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje o najważniejszych kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Biuro Podróży GOLD TOUR sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Biuro Podróży GOLD TOUR sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku 48-200 przy ulicy Batorego 12 A, reprezentowany przez prezesa zarządu Krzysztofa Rutkowskiego. Adresem do korespondencji jest: Europejskie Centrum Operacyjne GOLD TOUR; 48-303 Nysa, Przełęk 79A, tel. stacjonarny +48 77 436 38 41.

W Biurze Podróży GOLD TOUR sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku Państwa danymi osobowymi będzie zajmować się Anna Sikora tel. 519 347 715, mail: a.sikora@goldtour.eu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Biuro Podróży GOLD TOUR sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w związku z podpisaną umową o świadczenie usługi turystycznej określonej odrębną umową, której załącznikiem jest niniejsza informacja.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, związanych wyłącznie z podpisaną umową o świadczenie usługi turystycznej;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, jednak nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń wynikłych z umowy, tj. 3 lat od zakończenia usługi turystycznej.

Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. Ich usunięcie może nastąpić dopiero po zakończeniu okresu przedawnienia roszczeń).

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

a Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

warunkiem podpisania umowy o świadczenie usługi turystycznej. Podanie danych wynika z przepisów prawa określonych w odpowiednich ustawach dotyczących świadczenia usług turystycznych obowiązujących w dacie podpisania umowy o ich świadczenia dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wykonania w/w umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PLIKI COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Biuro Podróży Gold Tour spółka z o.o. z siedzibą 48-200 Prudnik ul. Batorego 12a
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem pl.wikipedia.org/wiki/Cookies lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Nieczytelne? Załaduj ponownie. captcha txt